Matrimonium debet esse liberum

Naujienos

Dėl galimybės reikšti reikalavimą teisme priteisti išlaikymą vaikui iš tėvo, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta (Lietuvos Aukščiausiojo 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-393/2014)

2015/01/05
Priteisiant išlaikymą iš skyrium gyvenančio tėvo, turi būti atsižvelgta į laiką, kurį pagal nustatytą bendravimo tvarką vaikas praleidžia su juo, tačiau priteisiama išlaikymo suma skirta iš dalies kompensuoti vaiko poreikius neskirstant jų pagal laiką, kurį vaikas praleido su vienu ar kitu iš tėvų.

Dėl pasimatymų su vaiku išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-308/2014)

2015/01/07
Apeliacinės instancijos teismas, nustatydamas ieškovės bendravimo su nepilnamete dukterimi tvarką, nepagrįstai pasimatymų su vaiku išlaidas ir prievolę pasiimti bei parsivežti dukterį į jos nuolatinę gyvenamąją vietą perkėlė ieškovei, nuo šios pareigos visiškai atleisdamas vaiko tėvą.

Dėl laidavimo sutarties įtakos šeimos turto suvaržymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2014)

2015/01/06
Laiduotojas tiesiog įsipareigoja įvykdyti kreditoriui prievolę už skolininką nenurodydamas konkretaus turto, į kurį kreditorius galės nukreipti savo reikalavimus.

Dėl vaiko nuomonės reikšmės, priimant su vaiku susijusį sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-202/2014)

2015/01/04
Sprendžiant vaiko bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) tvarkos nustatymo klausimą, turi būti vertinama bylai svarbių aplinkybių visuma.

Dėl vaiko bendravimo tvarkos su skyrium gyvenančiu tėvu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-202/2014)

2015/01/05
Teismas nustato skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku tvarką, atsižvelgdamas į vaiko interesus ir sudarydamas galimybę skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai maksimaliai dalyvauti auklėjant vaiką.

Straipsniai

Skyrybų dokumentai

2014/12/22
Bendro turto padalijimo klausimą, be kitų privalomai spręstinų santuokos nutraukimo padarinių, teismas turi išspręsti nepriklausomai nuo to, kokiu būdu nutraukiama santuoka.

Tėvų valdžios ribojimas

2014/12/22
Tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Vaiko teisė turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi bei tėvų atsakomybė už vaiko gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal jų sugebėjimus ir finansines galimybes įtvirtinta ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje.

Skyrybos

2014/12/22
Santuokos tikslas yra šeimos santykių, pagrįstų abipuse meile, pagarba, lojalumu ir pasitikėjimu, sukūrimas. Vyras ir moteris, sudarę santuoką, įgyja teisinį statusą – jie tampa sutuoktiniai ir įgyja tik jiems nustatytas turtines ir asmenines neturtines teises bei pareigas.

Separacija

2014/12/22
Separacijos abiejų sutuoktinių bendru sutarimu atveju, abu sutuoktiniai gali kreiptis su bendru prašymu į teismą dėl gyvenimo skyrium patvirtinimo, jeigu dėl gyvenimo skyrium pasekmių jie yra sudarę sutartį, kurioje numato nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos, jų išlaikymo ir auklėjimo, taip pat sutuoktinių turto padalijimo ir tarpusavio išlaikymo klausimus.

Greitos skyrybos

2014/12/22
Pagal įstatymą leidžiama sutuoktiniams nutraukti santuoką abiejų jų bendru sutikimu tik tuo atveju, jeigu įvykdomos įstatymo numatytos sąlygos. Viena iš tokių būtinųjų santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu sąlygų – tai reikalavimas, kad kartu su prašymu nutraukti santuoką būtų pateikta sutuoktinių sutartis dėl santuokos nutraukimo padarinių.