Matrimonium debet esse liberum

Skyrybos

Kas yra skyrybos?

Skyrybos – tai santuokos pabaiga, kai sutuoktiniai yra gyvi; tai santuokos pabaiga, kai santuoka nutraukiama įstatymų nustatyta tvarka abiejų sutuoktinių sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu arba dėl vieno arba abiejų sutuoktinių kaltės; tai juridinis santuokinių santykių nutraukimas, kuris sukelia ne tik faktines, bet ir teisines pasekmes.


Kaip nutraukti santuoką?

Santuoka gali būti nutraukta vienam sutuoktiniui prašymą (kai yra tam įstatymo numatyti pagrindai) abiems sutuoktiniams pateikiant prašymą (kai abu sutuoktiniai sutinka nutraukti santuoką) arba vienam sutuoktiniui pareiškiant ieškinį (kai santuoka nutrūksta dėl vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės ir dėl to kyla ginčas). Prašymus arba ieškinius nutraukti santuoką nagrinėja apylinkių teismai. Visais šiais atvejais teismas priima sprendimą ir tik esant tokiam sprendimui santuoka pasibaigia ne tik faktine, bet ir teisine prasme. Atsižvelgiant į tai, kad santuokos pasibaigimas paprastai reiškia ir šeimos iširimą, santuokos nutraukimas yra ne tik privatus sutuoktinių interesas, tačiau turi ir visuomeninę reikšmę. Dėl šios priežasties santuokos nutraukimo pagrindai yra išsamiai reglamentuoti, taip pat įstatymuose išsamiai nustatyta santuokos nutraukimo tvarka, numatyta teismo prievolė imtis priemonių sutuoktiniams sutaikyti.


Kaip registruojamos skyrybos?

Santuokos nutraukimas registruojamas teismo, kuris priėmė sprendimą nutraukti santuoką, buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje. Civilinės metrikacijos įstaiga, gavusi teismo sprendimą nutraukti santuoką, padaro santuokos nutraukimo įrašą, abiem sutuoktiniam išduoda ištuokos liudijimus. Pažymėtina, kad santuoka laikoma nutraukta nuo atitinkamo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, o ne nuo santuokos nutraukimo registravimo (kaip buvo anksčiau). Ištuokos registravimas reikalingas siekiant sudaryti naują santuoką.