Matrimonium debet esse liberum

Alternatyvos

Yra ir kiti būdai

Santuokos nutraukimas yra vienas sunkiausių sprendimų poros gyvenime, darančių įtaką ne vien patiems sutuoktiniams, tačiau ir jų vaikams, artimiesiems, atskirais atvejais net socialiniam statusui visuomenėje. Šis sprendimas turėtų būti priimamas tik visiškai įsitikinus, kad santuokos išgelbėti nepavyks. Siekiant išvengti lengvabūdiškų, neapgalvotų sprendimo padarinių ar esant abejonėms, Lietuvos įstatymai siūlo keletą alternatyvų santuokos nutraukimui, kaip antai teismo patvirtintą sutuoktinių gyvenimą skyriumi (separaciją) arba galimybę patiems sutuoktiniams susitarti dėl tam tikrų šeimoje kylančių klausimų, taip siekiant užkirsti kelią ateities konfliktui arba tiesiog padėti sukurti teisiškai saugią aplinką (turto pasidalinimas sutartimi ar vedybų sutartimi). Alternatyvos gali suteikti laiko išspręsti šeimoje kilusią krizę ir galimybę santuoką atnaujinti arba apskritai užkirsti kelią skyryboms.