Matrimonium debet esse liberum

Separacija

Kas ta Separacija?

Separacija yra sutuoktinių gyvenimas skyriumi. Separacijos tikslas yra suteikti žmonėms galimybę išgelbėti santuoką, visiškai jos nenutraukiant. Separacija panaši į santuokos nutraukimą, tačiau separacijos atveju išlieka teisinis sutuoktinių statusas ir naujos santuokos sudarymas yra negalimas.

Kuo panaši separacija ir ištuoka?

 • Abiem atvejais baigiasi įstatyme ar sutartyje nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas,
 • Nustoja galioti vedybų sutartis,
 • Sutuoktiniai privalo išspręsti turto padalijimo, tarpusavio išlaikymo, vaikų auklėjimo, jų gyvenamosios vietos ir išlaikymo klausimus

Jei vis dėlto nesate apsisprendę dėl santuokos nutraukimo, separacija yra puiki galimybė dėl kelių priežasčių:

 • Ji leidžia išsaugoti santuoką, o kartu – ateityje galbūt ir šeimą, be to, separacija nėra negrįžtamas dalykas.
 • Jei gyvenimas skyrium neišgelbėja santuokos ir sutuoktiniai nusprendžia ją visiškai nutraukti, separacija palengvina ištuokos procesą – santuokos nutraukimo procedūros tampa greitesnės ir paprastesnės.
 • Separacija leidžia išspręsti šeimos krizę, ypač tiems, kurie, pvz., dėl religinių priežasčių negali nutraukti santuokos. 

Dėl separacijos gali kreiptis:

 • vienas sutuoktinis dėl kito sutuoktinio kaltės arba kitam sutuoktiniui nesant kaltu;
 • abu sutuoktiniai bendru prašymu. Šiuo atveju abu sutuoktiniai turi sudaryti sutartį dėl gyvenimo separacijos režimu pasekmių, kurioje būtų numatyti jų nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos, auklėjimo ir išlaikymo, taip pat sutuoktinių turto padalijimo ir tarpusavio išlaikymo klausimai.

Paaiškinimas

Separacija (gyvenimas skyrium) atlieka prevencinę funkciją ir leidžia išsaugoti, o ateityje ir atkurti šeimą. Separacijos nereikėtų painioti su faktiniu gyvenimu skyrium, kuris nesukuria jokių teisinių padarinių. Separacija turi būti patvirtinta teismo, tik tuomet ji sukuria teisines pasekmes. Tačiau nustatant separaciją turi egzistuoti viena iš šių aplinkybių:

 • bendras sutuoktinių gyvenimas tapo netoleruotinas (taip pat dėl aplinkybių nepriklausančių nuo kito sutuoktinio kaltės);
 • sutuoktiniai nėra suinteresuoti tęsti bendrą gyvenimą;
 • šeimoje susiklosčiusi situacija gali pakenkti nepilnamečių vaikų interesams.

Dėl separacijos nustatymo gali kreiptis tiek vienas iš sutuoktinių, tiek abu sutuoktiniai bendru sutarimu. Separacija nėra terminuota, todėl baigiasi tik įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo patenkinamas prašymas dėl separacijos pabaigos ir kartu panaikinamas ankstesnis teismo sprendimas dėl gyvenimo skyrium. Be to praėjus vieneriems metams nuo gyvenimo skyrium pradžios (patvirtintos teismo sprendimu) galima nutraukti santuoką vieno iš sutuoktinių prašymu - šiuo atveju santuokos nutraukimo procesas tampa žymiai paprastesnis.


Separacijos įtaka sutuoktinių teisėms

Separacijos atveju nustatoma ir bendravimo su vaiku tvarka, užtikrinanti maksimalų, skyrium gyvenančio sutuoktinio, dalyvavimą vaiko gyvenime, padalijamas bendras turtas. Taip pat nustatomas vaikų išlaikymo ir dalyvavimo auklėjime tvarka. Sutuoktinių gyvenimas skyrium (separacija) reiškia, kad dalis sutuoktinių šeimos teisinių santykių baigiasi, tačiau dalis išlieka. Taigi šiuo atveju tarp sutuoktinių gali būti sudaryta sutartis dėl gyvenimo skyrium. Teismas įvertina ar tokia sutartis dėl gyvenimo skyrium neprieštarauja viešajai tvarkai ir moralei, nepažeidžia pareiškėjų ir/ar nepilnamečių vaikų, kitų teisėtų interesų. Nesudarius separacijos susitarimo visus būtinus klausimus išsprendžia teismas (padalijamas turtas, vaiko išlaikymo ir bendravimo su vaiku klausimai ir t.t.). Taigi nors teisinės pasekmės panašios į santuokos nutraukimo, tačiau nei vienas iš sutuoktinių separacijos metu negali sudaryti naujos santuokos.

Separacijos atveju sutuoktinių turtinėms teisėms teisinės pasekmės kyla nuo bylos iškėlimo. Tačiau vienas iš sutuoktinių (išskyrus tą, kuris buvo pripažintas kaltu dėl gyvenimo skyrium) turi galimybę prašyti, kad teismas nustatytų, jog gyvenimas skyrium sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukėlė nuo tos dienos, kai jie faktiškai nebegyveno kartu.

Be to, vieno sutuoktinio mirties atveju, kitas sutuoktinis išsaugo visas teises, kurias suteikia įstatymai, išskyrus atvejus, kai šis sutuoktinis teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl gyvenimo skyrium. Tačiau pergyvenęs sutuoktinis negali paveldėti mirusio sutuoktinio turto.

Separacija suteikia papildomo laiko išspręsti šeimoje kilusią krizę bei galimybę santuoką atnaujinti. Socialiai separacija itin reikšmingas institutas, kurio tikslas išlaikyti šeimą, siekiant sutaikyti sutuoktinius ir suteikiant galimybę priimti apgalvotą sprendimą ar verta santuoką nutraukti. Po tam tikro laiko sutuoktiniai gali vėl gyventi kartu santuokoje.

Separacija pabaiga galima sutuoktiniams vėl pradėjus kartu gyventi - bendras gyvenimas patvirtina sutuoktinių ketinimą kartu gyventi nuolatos. Tačiau turtas lieka padalintu – kol nėra sudaroma nauja sutartis nustatanti turtinį režimą. Gyvenimas skyrium baigiasi, kai teismas priima sprendimą, kuriuo patenkinamas bendras sutuoktinių prašymas dėl gyvenimo skyrium pabaigos ir kuriuo panaikinamas ankstesnis teismo sprendimas dėl gyvenimo skyrium. Jeigu santuokos separacijos būdu išgelbėti nepavyksta – separacija suteikia galimybę nutraukti santuoka supaprastinta tvarka, vieno iš sutuoktinių prašymu.

Sutuoktinis, gali paduoti teismui priešpriešinį reikalavimą nustatyti separaciją, jau esant kito sutuoktinio prašymui nutraukti santuoką ir atvirkščiai. Kai vienas sutuoktinis prašo santuokos nutraukimo, o kitas – separacijos, sprendimą, kurį prašymą tenkinti, teismas priima priklausomai nuo konkrečios situacijos ir aplinkybių.