Matrimonium debet esse liberum

Turto dalybos sutuoktinių susitarimu

Turto dalinimasis

Lietuvos Respublikos įstatymai numato, kad turtas, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, gali būti pasidalinamas sutuoktinių bendru susitarimu, t.y. sudarant sutartį. Taigi sutuoktiniai gali pasidalinti turtą sudarydami notaro patvirtintą turto pasidalinimo sutartį. Sutartimi sutuoktiniai gali turtą pasidalinti ir ne lygiomis dalimis. Atkreiptinas dėmesys, kad tokia sutartis negali pažeisti kitų asmenų, pirmiausia, vaikų interesų. Sutuoktinių kreditoriai tokią sutartį gali ginčyti, jei sutarties nuostatos pažeidžia jų interesus (pvz. kyla grėsmė, kad prievolė kreditoriui bus neįvykdyta). Kitas variantas, klausimas dėl bendro turto pasidalijimo gali būti išspręstas taip pat notaro tvirtinamoje vedybų sutartyje, kuri gali būti sudaroma tiek iki santuokos įregistravimo momento (ikivedybinė sutartis), tiek bet kada vėliau, gyvenant santuokinį gyvenimą (tokiu atveju ši sutartis vadintųsi povedybine sutartimi). Taigi sutuoktiniai sudarydami vedybų sutartį turi teisę savo nuožiūra. Pakeisti vedybų sutartį galima tik teismo leidimu (net tada, kai tai padaryti sutinka abu sutuoktiniai) ir tokie pakeitimai neturi grįžtamosios galios. Vedybų sutartis turi būti registruojama vedybų sutarčių registre. Vedybų sutartyje gali būti numatyta, kad: turtas (ar jo dalis), įgytas tiek iki santuokos sudarymo, tiek po santuokos sudarymo yra kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė; turtas (ar jo dalis), kiekvieno sutuoktinio įgytas iki santuokos sudarymo ir esantis jų asmenine nuosavybe, po santuokos registravimo tampa jų bendrąja jungtine nuosavybe arba turtas (ar jo dalis), įgytas po santuokos sudarymo yra jų bendroji dalinė nuosavybė. Vedybų sutartyje galima nustatyti ir esamo, ir būsimo turto teisinį režimą. Taip pat šioje sutartyje galima nustatyti sutuoktinių teises ir pareigas dėl turto tvarkymo, tarpusavio išlaikymo, turto padalijimo būdus nutraukiant santuoką ir pan. Taip pat tokioje sutartyje gali būti numatyti terminai tam tikroms sutuoktinių teisėms ir pareigoms, gali būti numatytas teisių ir pareigų atsiradimas ar išnykimas susijęs su tam tikrų sąlygų įvykdymu ar neįvykdymu. Vedybų sutartis pasibaigia nutraukus santuoką arba pradėjus gyventi skyriumi (separacijos atveju). Pažymėtina, kad sutuoktiniams vėl pradėjus gyventi kartu (nutraukus separaciją), sutuoktiniai gali sudaryti naują vedybų sutartį.