Matrimonium debet esse liberum

Bylinėjimasis

Kas yra bylinėjimasis?

Procesą, kai teisme sprendžiamas ginčas tarp asmenų, kai viena šalis kaltina kitą, kai reiškiami reikalavimai, pateikiami atsakymai į skundus, kaltinimus, reiškiami priešpriešiniai reikalavimai ir kaltinimai, įrodinėjamos šalims naudingos aplinkybės, motyvai, pasekmės, siekiama paneigti kitos šalies argumentus galima vadinti bylinėjimosi procesu (angl. litigation). Bylinėjamasi tada, kai tarp šalių kyla ginčas. Šeimos teisėje paprastai kyla ginčas nutraukiant santuoką dėl sutuoktinio kaltės, siekiant prisiteisti išlaikymą, siekiant apriboti tėvų valdžią. Būtent tada, kai yra grėsmė įsivelti į bylinėjimosi procesą Jums bus ypač reikalinga kompetentinga, kvalifikuota Jūsų teisių gynyba, siekiant, kad būtų apginti Jūsų interesai ir padaryta įmanomai mažiausia žala Jums, Jūsų turtui, vaikams, artimiesiems ar kitiems asmenims.  


ą


ąč