Matrimonium debet esse liberum

Dokumentai siekiant nutraukti santuoką dėl sutuoktinio kaltės

Ieškinys

Siekiant nutraukti santuoką dėl kito sutuoktinio kaltės, atsakovo (kito sutuoktinio) gyvenamosios vietos apylinkės teismui arba, jei su ieškovu gyvena nepilnamečiai vaikai – ieškovo gyvenamosios vietos apylinkės teismui, pateikiamas ieškinys, kuris turi atitikti bendruosius ir specialiuosius ieškinio turiniui keliamus reikalavimus. Bendrieji reikalavimai: teismo pavadinimas; dalyvaujančių byloje asmenų procesinės padėtys (ieškovas, atsakovas, trečiasis suinteresuotas asmuo, kiti proceso dalyviai); kontaktai korespondencijai; aplinkybės ir įrodymai, patvirtinantys reiškiamą reikalavimą; ieškinio suma ir kita. Specialieji reikalavimai: sutuoktinių gimimo data ir vieta; motyvai, dėl kurių siekiama nutraukti santuoką; duomenys apie vaikus (jei yra), reikalavimas dėl jų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo; duomenys apie sutuoktinių turtą ir reikalavimas jį padalyti; duomenys apie kreditorius (jei tokių yra) ir nurodymas, kad ieškovas yra pranešęs jiems apie bylos iškėlimą; įrodymai apie kito sutuoktinio kaltę; prašymas dėl sutuoktinių pavardžių po santuokos nutraukimo; ieškinio priedų sąrašas.


Reikalingi dokumentai

Siekiant atitikti įstatymo nustatytus reikalavimus ieškiniui dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, reikalingi šie dokumentai:

  • Santuokos liudijimo originalas (ieškinio priedas);
  • Vaikų (jei yra) gimimo liudijimų kopijos (ieškinio priedas);
  • Pažymos apie sutuoktinių (bylos šalių) gaunamas pajamas, išskyrus kai ieškovas neturi galimybės pateikti šių dokumentų, pvz. ieškovas ir/ar atsakovas nedirba, atsakovo darbo vieta nežinoma ar pan. (ieškinio priedas);
  • Įrodymai apie sutuoktiniams priklausantį turtą, pvz. Nekilnojamojo turto registro išrašai apie turimą nekilnojamąjį turtą, Regitros pažymos apie sutuoktiniams priklausančias transporto priemones (dokumentai reikalingi pagrįsti turimą turtą bei apskaičiuoti ieškinio sumą);
  • Turimų skolinius įsipareigojimus pagrindžiančių dokumentų kopijos (paskolos, kredito, lizingo sutarčių kopijos), kita informacija apie turimus kreditorius ir skolas;
  • Pažymos apie sutuoktiniams priklausančius vertybinius popierius (akcijas, obligacijas);
  • Kiti dokumentai (įrodymai pagrindžiantys kito sutuoktinio kaltę, pvz. pažymos iš policijos, sveikatos priežiūros įstaigų ar pan.).