Matrimonium debet esse liberum

Išlaikymas

Kaip nustatomas išlaikymas?

Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o materialinį išlaikymą savo vaikams privalo teikti abu tėvai, atsižvelgiant į jų turtinę padėtį. Jei nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) vengia atlikti pareigą materialiai išlaikyti savo vaiką, išlaikymą gali priteisti teismas pagal kito tėvo, vaiko globėjo ar valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį. Išlaikymo iš vieno iš tėvų priteisimas nėra susijęs tik su santuokos nutraukimu, t.y. išlaikymas gali būti priteisiamas tiek sutuoktiniui, tiek biologiniam vaiko tėvui ar motinai nors santuoka tarp jų niekada nebuvo sudaryta, tiek nutraukus santuoką bet kuriuo santuokos nutraukimo būdu, tiek praėjus bet kokiam laiko tarpui po santuokos nutraukimo. Santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės atveju, reikalavimas dėl nepilnamečių vaikų išlaikymo priteisimo įtraukiamas į reiškiamą ieškinį. Santuoką nutraukiant bendru sutuoktinių sutarimu, išlaikymo klausimas taip pat gali būti pateikiamas teismui prašyme nutraukti santuoką. Jei turimi dokumentai įrodo, kas yra vaiko tėvas arba motina, siekiant prisiteisti nepilnamečio vaiko išlaikymą iš kito sutuoktinio gali būti pateikiamas teismui pareiškimas dėl teismo įsakymo ir toks prašymas išnagrinėjamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo padavimo teismui dienos ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną teismas išduoda teismo įsakymą. Ieškovas, pareiškęs ieškinį dėl išlaikymo priteisimo, yra atleidžiamas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, tačiau ieškinio sumą reikia nurodyti. Ši suma apskaičiuojama sudėjus išlaikymo sumas (pvz. periodines kasmėnesines išmokas) už vienerius metus. Nepilnamečiam vaikui išlaikymas pasibaigia (išlaikymas nutraukiamas), kai nepilnametis emancipuojamas (teismo pripažįstamas visiškai veiksniu, jei yra pakankamas pagrindas jam vykdyti visas civilines teises ir pareigas), sulaukia pilnametystės, įvaikinamas arba miršta. Kai miršta asmuo, iš kurio priteistas išlaikymas, išlaikymo pareiga pereina jo įpėdiniui, kiek tai leidžia jo paveldimas turtas. Ieškinys dėl išlaikymo priteisimo (arba pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo) gali būti pareiškiamas tiek atsakovo, tiek ieškovo gyvenamosios vietos apylinkės teismui.


Kokios yra išlaikymo formos?

Išlaikymas gali būti priteisiamas keliomis formomis: kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, konkrečia pinigų suma, priteisiant vaikui tam tikrą turtą. Išlaikymas nepilnamečiams vaikams išieškomas iš privalančio jį mokėti tėvo arba motinos darbo užmokesčio, iš visų kitų pajamų rūšių, taip pat išieškojimas gali būti nukreipiamas ir į asmens turtą. Išlaikymo dydis ir forma gali būti teismo pakeičiami, jei pasikeitė tėvo ir/ar motinos turtinė padėtis. Teismo priimtas sprendimas dėl išlaikymo yra skubiai vykdytinas sprendimas, t.y. sprendimas pradedamas vykdyti dar jam neįsiteisėjus (nesuėjus apskundimo terminui), o šio sprendimo apskundimas vykdymo nesustabdo. Pažymėtina, kad jei vaikas negauna viso ar dalies priteisto išlaikymo Lietuvos valstybė, vienam iš tėvų, su kuriuo gyvena nepilnametis vaikas, kuriam priteistas ir nemokamas išlaikymas (ar jo dalis), pateikus prašymą, moka pinigines išmokas tokiems vaikams.