Matrimonium debet esse liberum

Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės

Ką tai reiškia?

Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės. Lietuvos Respublikos įstatymai numato, kad vienas sutuoktinis gali nutraukti santuoką, jei ji faktiškai iširo dėl kito sutuoktinio kaltės. Bendras šio santuokos nutraukimo būdo požymis yra tai, kad tarp sutuoktinių kyla ginčas. Tai rodo ir kreipimosi į teismą forma – ieškinys, t.y. siekiant nutraukti santuoką dėl kito sutuoktinio kaltės teismui pateikiamas ieškinys (ne prašymas ar pareiškimas kaip kitais pagrindais) ir tokia byla nagrinėjama ginčo teisenos tvarka, kitaip sakant – bylinėjantis. Ieškinys pareiškiamas atsakovo gyvenamosios vietos apylinkės teismui arba, jei su ieškovu gyvena nepilnamečiai vaikai, ieškinys gali būti pareiškiamas ir ieškovo gyvenamosios vietos apylinkės teismui. Santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės tikslas – apginti sutuoktinį nuo kito sutuoktinio, pažeidžiančio santuokines pareigas. Sutuoktinis gali būti pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo jei jis iš esmės pažeidė savo, kaip sutuoktinio pareigas, numatytas įstatymuose (pvz. nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą, yra neištikimas, žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, paliko šeimą ir visiškai ja nesirūpina) ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas.


Kokios pasekmės?

Teismui nutraukus santuoką, ji faktiškai ir teisiškai nutrūksta, padalijamas sutuoktinių bendras turtas, skolos, išsprendžiami vaikų gyvenamosios vietos ir auklėjimo bei išlaikymo klausimai. Atkreiptinas dėmesys, kad įrodžius kito sutuoktinio kaltę ir šiuo būdu nutraukus santuoką, kyla papildomos teisinės pasekmės: kaltas dėl santuokos nutraukimo sutuoktinis praranda tas teises, kurias įstatymai ar vedybų sutartis suteikia išsituokusiam asmeniui, įskaitant teisę į išlaikymą; sutuoktiniui atsiranda teisė reikalauti iš kalto sutuoktinio atlyginti turtinę ir neturtinę žalą susijusią su santuokos nutraukimu; esant sutuoktinio reikalavimui, kaltas dėl santuokos nutraukimo sutuoktinis privalo grąžinti iš jo gautas dovanas (išskyrus vestuvių žiedą). Atkreiptinas dėmesys, kad santuoka gali nutrūkti ir dėl abiejų sutuoktinių kaltės, t.y. teismas gali pripažinti, kad abu sutuoktiniai yra kalti dėl santuokos nutrūkimo. Tokiu atveju teisė į nuostolių atlyginimą negalioja, ir abu sutuoktiniai gali pareikšti reikalavimą grąžinti vienas kitam dovanotus nekilnojamuosius daiktus, jei nuo dovanojimo sutarties sudarymo yra praėję mažiau nei dešimt metų ir nekilnojamasis daiktas nėra perleistas tretiesiems asmenims. Pažymėtina, kad abiejų sutuoktinių prašymu teismas, nutraukdamas santuoką, sprendime nenurodo konkrečių aplinkybių ir faktų, kurie įrodo sutuoktinio (ar abiejų sutuoktinių) kaltę ir tik konstatuoja, kad santuoka iširo dėl vieno (ar abiejų) sutuoktinio kaltės.


Išvada

Šis santuokos nutraukimo būdas yra ilgiausias ir brangiausias santuokos nutraukimo kelias, reikalaujantis daug specialių teisinių žinių bei patirties tiek šioje konkrečioje srityje, tiek bylinėjantis apskritai, todėl kvalifikuotų teisininkų ir/ar advokatų pagalba, kurią suteiks Skyrybų biuras, bus Jums ypač reikalinga, siekiant maksimaliai sumažinti išlaidas, sutrumpinti procesą bei pasiekti geriausią galimą rezultatą.