Matrimonium debet esse liberum

Verta žinoti nutraukiant santuoką dėl sutuoktinio kaltės

Turto dalybos

Svarbu pažymėti, kad Nekilnojamame registre esantys duomenys, kad konkretus nekilnojamasis turtas užrašytas tik vieno iš sutuoktinių vardu ir nenurodyti duomenys, kad tai yra bendroji sutuoktinių nuosavybė, nebūtinai reiškia, kad šis turtas yra asmeninė to sutuoktinio nuosavybė ir kad šis turtas neturi (negali) būti dalinamas nutraukiant santuoką. Kaip yra ne kartą pažymėję Lietuvos Respublikos teismai, Nekilnojamojo turto registras turi tik teisę išviešinančią, o ne teises nustatančią funkciją, todėl kiekvienu konkrečiu atveju reikia įvertinti, ar konkretus nekilnojamasis turtas yra įgytas santuokoje, kitas galimas turto įgijimo aplinkybes, siekiant nustatyti, ar tai bendroji sutuoktinių nuosavybė, nepaisant, kad Nekilnojamojo turto registre tokio įrašo nėra.

Pažymėtina, kad santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės pats savaime neįtakoja turto pasidalinimo lygiomis dalimis principo, t.y. vien tai, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės nesudaro pagrindo sutuoktiniui reikalauti didesnės dalintino turto dalies po santuokos nutraukimo. Teismas gali nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo (priteisti vienam sutuoktiniui didesnę dalintino turto dalį) atsižvelgdamas į nepilnamečių vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę, turtinę padėtį ar kitas svarbias aplinkybes.


Laikinosios apsaugos priemonės

Nutraukiant santuoką dėl sutuoktinio kaltės, skirtingai nei kitais santuokos nutraukimo būdais, galima prašyti teismo pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurias teismas skiria atsižvelgdamas į vaikų ir/ar sutuoktinio interesus. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti: įpareigojimas vienam sutuoktiniui gyventi atskirai; nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymas su vienu iš tėvų; įpareigojimas vienam sutuoktiniui netrukdyti kitam sutuoktiniui naudotis tam tikru turtu; laikino išlaikymo priteisimas vaikams ar kitam sutuoktiniui; turto areštas, siekiant užtikrinti nuosavybės teisės įgyvendinimą ar išlaikymo mokėjimą, teismo išlaidų atlyginimą; draudimas vienam sutuoktiniui matytis su nepilnamečiais vaikais ar lankyti tam tikrose vietose. Laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – apsaugoti sutuoktinį ir/ar vaikus nuo kalto dėl santuokos nutraukimo sutuoktinio.


Turto įgijimo ypatumai

Sutuoktiniui pateikus prašymą teismui, gali būti suteikiama galimybė išvengti turto įgijimo bendrojon sutuoktinių nuosavybėn ir su tuo susijusių bendrų prievolių atsiradimo nuo faktinio gyvenimo kartu pabaigos, o ne nuo skyrybų bylos iškėlimo. Šia išlyga negali pasinaudoti sutuoktinis, kaltas dėl santuokos nutraukimo.