Matrimonium debet esse liberum

Žyminis mokestis nutraukiant santuoką dėl sutuoktinio kaltės

Sumos / Kainos

Skirtingai nei nutraukiant santuoką sutuoktinių bendru sutarimu ar vieno sutuoktinio prašymu (kai yra tam įstatymo numatyti pagrindai), pateikiant ieškinį teismui dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės yra mokamas žyminis mokestis, kurį sudaro:

  • Už patį reikalavimą nutraukti santuoką mokamas žyminis mokestis kaip už neturtinį reikalavimą – 41 euras. Šis dydis indeksuojamas, atsižvelgiant į metų ketvirčio vartojimo kainų indeksą, kai šis indeksas yra didesnis nei 110.
  • Už reikalavimą padalinti turtą mokamas žyminis mokestis kaip už turtinį reikalavimą ir žyminis mokestis apskaičiuojamas nuo bendros dalintino turto vertės, t.y. kai viso dalintino turto vertė yra iki 28.962 eurų – 3 procentai, bet ne mažiau kaip 20 eurų; nuo didesnės kaip 28.962 iki 86.886 eurų – 868 eurai plius 2 procentai nuo ieškinio sumos, viršijančios 28.962 eurus; nuo didesnės kaip 86.886 eurų sumos – 2.027 eurai plius 1 procentas nuo ieškinio sumos, viršijančios 86.886 eurus. Bendras žyminio mokesčio dydis negali viršyti 12.555 eurų.
  • Už reikalavimą atlyginti turtinę ar neturtinę žalą žyminis mokestis mokamas atsižvelgiant į reikalaujamos turtinės ar neturtinės sumos dydį ir apskaičiuojamas taip kaip už turtinį reikalavimą.

Taigi žyminio mokesčio nutraukiant santuoką dėl sutuoktinio kaltės dydis priklauso nuo turimo ir dalintino turto vertės ir galimo reikalavimo atlyginti turtinę arba neturtinę žalą dydžio.

Ieškovo prašymu, teismas, atsižvelgdamas į ieškovo sunkią turtinę padėtį, gali iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo arba atidėti žyminio mokesčio mokėjimą iki sprendimo priėmimo. Šiuo atveju ieškovo prašymas turi būti motyvuotas ir pagrįstas (reikia įrodyti sunkią materialinę padėtį).

Žyminis mokestis, kaip bylinėjimosi išlaidų dalis, priteisiama iš kaltosios dėl santuokos nutraukimo šalies, priklausomai nuo ginčo išsprendimo rezultato, t.y. patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų apimties.