Matrimonium debet esse liberum

Reikalingi dokumentai santuokos nutraukimui vieno sutuoktinio prašymu

Sąrašas

Teikiant dokumentus teismui bei ruošiant santuokos nutraukimo prašymą reikalingi šie dokumentai:

  • santuokos liudijimo originalas;
  • asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
  • duomenys apie nepilnamečius ar išlaikymo reikalaujančius vaikus, jų gimimo liudijimai;
  • įrodymai apie turimą turtą - VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašai apie sutuoktiniams priklausantį nekilnojamąjį turtą; VĮ Regitros pažyma apie sutuoktiniams priklausančias transporto priemones; pažyma apie sutuoktiniams priklausančius vertybinius popierius (akcijas, obligacijas);
  • įrodymai apie kreditorinius įsipareigojimus - turimų kredito, paskolos, lizingo sutarčių kopijos, informacija apie kreditorius;
  • dokumentai įrodantys pagrindą nutraukti santuoką vieno iš sutuoktinių prašymu (separacija/vieno iš sutuoktinių neveiksnumas/sutuoktinis pripažintas nežinia kur esančiu/vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą)
  • kiti dokumentai.

Pradedant skyrybų procesą vieno iš sutuoktinių prašymu, mūsų komanda paruoš Jums būtinus teismui dokumentus:

  • prašymą nutraukti santuoką, kuriame privalo būti nurodyta, kaip pareiškėjas įvykdys savo pareigas kitam sutuoktiniui ir nepilnamečiams vaikams, bei nurodyta viena iš sąlygų leidžiančių nutraukti santuoką vieno iš sutuoktinio prašymu, bei duomenys apie kreditorius ir nurodymas, kad pareiškėjas yra pranešęs jam žinomiems kreditoriams apie bylos iškėlimą.