Matrimonium debet esse liberum

Reikalingi dokumentai siekiant nutraukti santuoką bendru sutarimu

Sąrašas

Teikiant dokumentus teismui bei ruošiant sutuoktinių santuokos nutraukimo sutartį reikalingi šie dokumentai:

  • santuokos liudijimo originalas;
  • asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
  • duomenys apie nepilnamečius ar išlaikymo reikalaujančius vaikus, jų gimimo liudijimai;
  • įrodymai apie turimą turtą - VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašai apie sutuoktiniams priklausantį nekilnojamąjį turtą;
  • VĮ Regitros pažyma apie sutuoktiniams priklausančias transporto priemones;
  • pažyma apie sutuoktiniams priklausančius vertybinius popierius (akcijas, obligacijas);
  • įrodymai apie kreditorinius įsipareigojimus - turimų kredito, paskolos, lizingo sutarčių kopijos, informacija apie kreditorius;
  • kiti dokumentai.

Pradedant skyrybų procesą abiejų sutuoktiniu sutarimu, mūsų komanda paruoš Jums būtinus teismui dokumentus:

  • bendrą sutuoktinių prašymą nutraukti santuoką, kuris paduodamas vieno iš sutuoktinių gyvenamosios vietos apylinkės teismui; prašyme privalo būti nurodytos priežastys, dėl kurių, sutuoktinių santuoka iširo ir nėra galimybių susitaikyti; duomenys apie kreditorius bei nurodyta, ar kreditoriams yra pranešta apie santuokos nutraukimo bylos iškėlimą; reikalavimas dėl sutuoktinių pavardžių nutraukus santuoką.
  • Sutartį dėl santuokos nutraukimo - šioje sutartyje sutuoktiniai turi aptarti savo nepilnamečių vaikų ir vienas kito išlaikymo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir dalyvavimo juos auklėjant klausimus bei kitas savo turtines teises ir pareigas (turto padalijimas, kreditorinių įsipareigojimų paskirstymas ir t.t.).