Matrimonium debet esse liberum

Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių sutarimu

Kodėl verta taip nutraukti santuoką?

Šį santuokos nutraukimo būdą verta rinktis nes jis:

 • GREITESNIS. Sudarius sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kreipiamasi į teismą su prašymu nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Nagrinėjimo terminas – ne ilgiau kaip 30 dienų.
 • PIGESNIS. Sutuoktiniai atleidžiami nuo žyminio mokesčio – tai ypač naudinga kai sutuoktiniai turi daug turto. Be to Sutartimi dėl santuokos nutraukimo sutuoktiniai šį turtą pasidalija patys.

Sąlygos

Siekiant išsiskirti bendru sutarimu:

 • nuo santuokos sudarymo dienos turi būti praėję daugiau nei vieneri metai – šis terminas būdingas tik šiam santuokos nutraukimo būdui, juo siekiama išvengti lengvabūdiškų, neapgalvotų sutuoktinių sprendimo padarinių. Be to šis terminas turėtų padėti išvengti ir fiktyvių santuokų sudarymo;
 • abu sutuoktiniai turi taikiai sutarti dėl santuokos nutraukimo pasekmių (pvz. nepilnamečių vaikų išlaikymo ir gyvenamosios vietos, turto padalijimo ir pan.) – ši sąlyga užtikrina, kad sutuoktiniai sutinka kad jų santuoka iširo ir geranoriškai nustato santuokos nutraukimo sąlygas. Nesant sutarimui šis santuokos nutraukimo būdas negalimas. Santuokos nutraukimo sutartis turi būti sudaryta raštu ir pateikta teismui tvirtinti;
 • abu sutuoktiniai turi būti veiksnūs – turi būti išreikšta ir suderinta abiejų sutuoktinių valia. Jei nors vienas sutuoktinis neveiksnus, santuoka gali būti nutraukiama pagal kitą įstatymų numatytą procedūrą -vieno sutuoktinio prašymu.

Šiuo atveju svarbu apie ketinimą nutraukti santuoką informuoti Jūsų kreditorius (jeigu esate skolingi bankui ar kitiems asmenims).

Esant šioms sąlygoms mes padėsime tinkamai įforminti Jūsų susitarimą suderinsime su trečiaisiais asmenimis (pvz. kreditoriai, bankai ir pan.), bei atliksime kitus reikalingus formalumus.


Sutarties turinys

Santuokos nutraukimo sutartyje aptariami šie klausimai:

 • turto padalijimas – visas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe priklausantis turtas yra aptariamas ir padalijimas. Santuokos nutraukimo sutartyje tiksliai išvardinami daiktai nekilnojamasis bei kitas turtas, kuris pripažįstamas bendrąja jungtine nuosavybe (nurodomas teisinis jų įsigijimo pagrindas), be to įvardijama koks turtas atitenka konkrečiam sutuoktiniui.
 • esant nepilnamečių vaikų sutartyje aptariama su kuriuo iš tėvų vaikai gyvens po skyrybų (nustatoma gyvenamoji vieta), taip pat vaiko bendravimo tvarka su skyrium gyvenančiu tėvu/motina, bei dalyvavimas auklėjant. Itin svarbus klausimas nepilnamečių vaikų išlaikymas - sutartyje privalo būti numatytas vaikų išlaikymo dydis ir būdas.
 • sutuoktinių tarpusavio išlaikymas. Sutartyje numatoma kuris sutuoktinis teiks išlaikymą, taip pat numatomas išlaikymo dydis ir būdas;
 • reikalavimas dėl to, kokios sutuoktinių pavardės turi būti po santuokos nutraukimo;
 • duomenys apie sutuoktinių ar vieno iš jų kreditorius ir nurodymas, kad pareiškėjas yra pranešęs jam žinomiems kreditoriams apie bylos iškėlimą;
 • kitos sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos.

Sutarties turinys įtraukiamas į teismo sprendimą. Ši sutartis privalo būti patvirtinama teismo. Svarbu pažymėti, kad vieno iš sutuoktinio prašymu arba savo iniciatyva teismas gali nustatyti ne ilgesnį kaip 6 mėnesių terminą sutuoktiniams susitaikyti. Tokiu atveju santuokos nutraukimo byla sustabdoma, o procesas pailgėja. Praėjus nustatytam terminui byla atnaujinama vieno iš sutuoktinių prašymu. Be to siekiant sutaikyti sutuoktinius teismas gali imtis ir kitų priemonių, pvz. rengti neformalius pokalbius su sutuoktiniais.