Matrimonium debet esse liberum

Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu

Santuokos nutraukimo vienu sutuoktinio prašymu sąlygos

Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu - tai supaprastintas santuokos nutraukimo procesas, tačiau santuoką nutraukti šiuo būdu galima vienu iš 4 atveju:

  • sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus – separacija turi būti įteisinta teismo sprendimu, faktinis gyvenimas skyrium nėra tinkamas pagrindas nutraukti santuoka šiuo būdu;
  • vienas sutuoktinis pripažintas teismo sprendimu neveiksniu po santuokos sudarymo – neveiksnaus sutuoktinio teisės turi būti apsaugotos, todėl pradėti santuokos nutraukimo procedūra pripažinto neveiksniu asmens vardu turi teisę jo globėjas, globos ir rūpybos institucijos bei prokuroras. Globėjas gali teikti reikalavimą nutraukti santuoką dėl sutuoktinio kaltės, esant neveiksniu pripažinto su­tuoktinio teisių pažeidimui. Teismas, priklausomai nuo konkrečių aplinkybių, gali priimti sprendimą santuoką nutraukti dėl abiejų ar vieno iš sutuoktinių kaltės;
  • vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu – asmuo turi būti pripažintas nežinia kur esančiu teismo sprendimu;
  • vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą – esant tyčiniam nusikaltimui reiktų prašyti nutraukti santuoką dėl kito sutuoktinio kaltės, motyvuojant nuteistojo kalte bei santuokos iširimu.

Ypatumai

Šis būdas tinkamas kai esant konkrečioms įstatyme numatytoms aplinkybėms sutuoktiniai negali nutraukti santuokos bendru sutarimu. Šiuo atveju nėra sutuoktinių kaltės, sutuoktiniai vienas kito nekaltina dėl santuokos iširimo. Be to nutraukiant santuoką vieno sutuoktinio prašymu, lygiai taip pat kaip ir santuokos nutraukimo bendru sutarimu atveju, yra nemokamas žyminis mokestis.

Šiuo atveju negali būti privalomai taikoma taikinimo procedūra, t.y. byla negali būti stabdoma, nustatant 6 mėnesių terminą susitaikymui. Todėl skirtingai nuo santuokos nutraukimo sutuoktinių bendru sutarimu procesas neužsitęsia. Tačiau teismas išlaiko teisę siūlyti taikytis taikant neteismines procedūras (pvz. kreiptis į šeimos krizių centrą ar psichologą), sutuoktiniams sutikus byla stabdoma.

Sprendžiant santuokos nutraukimą Teismas išsprendžia sutuoktinių nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir jų išlaikymo, taip pat vieno sutuoktinio išlaikymo bei jų bendro turto padalijimo klausimus. Tačiau galimas turto padalijimas ir bendru sutuoktinių susitarimu, toks susitarimas privalo būti patvirtintas notarine tvarka. Svarbu žinoti, kad privalote informuoti apie savo ketinimą nutraukti santuoką kreditorius ir teismui pateikti tai patvirtinančius dokumentus.