Matrimonium debet esse liberum

Teisinės paslaugos

Teikiame šias teisinės paslaugas

  • Konsultuojame šiais klausimais: dėl santuokos nutraukimo būdo parinkimo; gyvenimo skyriumi (separacijos); vaiko išlaikymo priteisimo; vaiko gyvenamosios vietos nustatymo; tėvystės nustatymo; tėvystės nuginčijimo; tėvų valdžios ribojimo; turto ir skolų padalijimo skyrybų atveju; šeimos turto valdymo, naudojimo ir disponavimo; sutuoktinių tarpusavio bei tėvų ir vaikų teisių ir pareigų; ginčų dėl vaikų; vaikams priklausančio turto tvarkymo; nepilnamečių vaikų globos ir rūpybos; visais kitais klausimais.
  • Rengiame dokumentus susijusius su santuokos nutraukimu ir kitais šeimos teisiniais santykiais: ieškiniai, pareiškimai, prašymai dėl santuokos nutraukimo; prašymai dėl gyvenimo skyriumi (separacijos); turto padalijimo sutartys, santuokos nutraukimo pasekmių sutartys, jų pakeitimai, nutraukimai; pareiškimai dėl tėvystės pripažinimo; kitos susijusios sutartys ir dokumentai.
  • Atstovaujame šiais klausimais: derybose dėl turto padalijimo sutarčių, santuokos nutraukimo pasekmių sutarčių sąlygų, jų derinimo; kitų sutarčių sąlygų derinimo; teisminiuose ginčuose (teismuose) dėl santuokos nutraukimo, turto padalijimo, dėl išlaikymo priteisimo, atsakomybės už prievoles ir kt.; santykiuose su valstybės ar savivaldybės įmonėmis, įstaigomis ir institucijomis.